Előadók


Janka Zoltán

1949-ben született, általános iskoláit Jászberényben végezte, 1968-ban a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. 1974-ben szerzett orvosdoktori diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Végzése után ezen egyetem (később Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem), majd a Szegedi Tudományegyetem Ideg-és Elmegyógyászati Klinikájának munkatársa, 1993. júl. 1-től tanszékvezető egyetemi tanára. 1998-tól 2014. szept. 28-ig az egyetem Pszichiátriai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, jelenleg professzora. Neurológiai és pszichiátriai szakvizsgával rendelkezik. 1985-ben lett kandidátus, 1996-ban habilitált, 2006-tól az MTA doktora. 1980-82 között az ausztráliai Perth egyetemén végzett tudományos munkát. 1987-ben és 1991-ben svédországi és angliai tanulmányutakon vett részt. Kutatásai középpontjában a mentalis zavarok biológiai hátterének és kezelésének molekuláris és farmakodinamikai vizsgálata áll. Előadásainak száma 998, tudományos közleményeié 364, az ezekre számított kumulatív impakt faktor összege 531.178. Végzett PhD hallgatóinak száma 15. Tudományos munkásságát és oktatási tevékenységét több ösztöndíjjal, pályázati támogatással és kitüntetéssel ismerték el. Hallgatóktól összesen 15-ször kapott oktatói díjat, az Orvostudományi Kartól 4 alkalommal. Közleményeiért Medicina Nívódíjban, Hollós István Díjban, a Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle Legjobb Közleménye elismerésben, valamint kétszer Nyírő Gyula Nívódíjban részesült. 2007-ben Jászberény Város Díszpolgárává választották. Orvosi tevékenységéért 2009-ben Batthyány-Strattmann László Díjjal tüntették ki, 2012-ben pedig Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Dícséretben részesült. 2012-ben Kulka Frigyes Emlékérem és Jutalomdíj (oktatásért), 2014-ben Szent-Györgyi Albert Emlékérem és Jutalomdíj, 2017-ben Jancsó Miklós Emlékérem és Jutalomdíj (kutatásért) elismeréseket kapott az Orvostudományi Kartól. 2014-ben a Magyar Pszichiátriai Társaság Oláh Gusztáv Életmű Díjat, 2018-ban pedig az Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos Díjat adományozott számára.


Párducz Árpád

1943-ban született Dorogon, a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett, majd 1966-ban a JATE-n szerzett diplomát biológia-kémia szakon. Végzés után a JATE Elektronmikroszkóp Laboratóriumában dolgozott, majd a Szegedi Biológiai Központ megalakulása óta a Biofizikai Intézet Molekuláris Neurobiológiai Laboratóriumának munkatársa, majd vezetője lett. 1994–2009 között a Biofizikai Intézet igazgatóhelyettese, és több mint 10 éven keresztül az UNESCO és az ICRO szervezésében zajló Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam igazgatója volt. 2013-tól az MTA Szegedi Biológiai Központ emeritus professzora.

Egyetemi doktori értekezését 1970-ben védte meg és 1972-ben “Promotio sub auspiciis Rei Publicae Popularis” kitüntetéses doktorrá avatásban részesült. Kandidátusi fokozatát 1982-ben, a biológiai tudomány doktora címét 1994-ben szerezte. 1995-ben-ben habilitált a Szegedi Tudományegyetemen, 1995 óta egyetemi magántanár. Kutatási területe a nemi hormonok hatása a neuro-gliális plasztikus folyamatokra és a neuroprotektív mechanizmusokra. Kutatói tevékenysége mellett folyamatosan végez oktatómunkát. Külföldi tanulmányútjai során ösztöndíjasként dolgozott az olaszországi Milánói Egyetem Farmakológiai Intézetében (1974), vendégprofesszorként dolgozott a kanadai McMaster Egyetemen (1974-75), majd a svájci Genfi Egyetemen (1982-83 és 1991-92), a németországi Göttingeni Egyetemen (1982-99), a madridi Cajal Intézetben (1995-2009). Számos hazai és nemzetközi pályázat vezetője és résztvevője.

A tudományos közélet aktív szereplője, opponensként illetve bizottsági tagként számos kandidátusi illetve PhD, nagydoktori és habilitációs eljárásban működött közre. Az IUBS Magyar Nemzeti Bizottság, az SZTE Habilitációs Bizottság és az SZTE Doktori Bizottság tagja. Kimagaslóan aktív szerepet vállal a tudományos ismeretterjesztésben, több cikluson keresztül a Szegedi Biológiai Társaság elnökségi tagja volt. Számos szakmai elismerésben és kitüntetésben részesült: 1997-ben Ábrahám Ambrus emlékéremmel, 2004-ben Szentágothai János-díjjal, 1995-ben Entz Géza emlékéremmel, 2008-ban a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével tüntették ki.